LET ME TAKE YOU DOWN CAUSE I´M GOING TO

Strawberry Field

Den 14 september i år slogs för första gången sen 80-talet de jordgubbsröda grindarna upp för allmänheten. Och nu var alla välkomna in. Så var inte alltid fallet. Frälsningsarmén i Liverpool öppnade Strawberry Field. En gång i tiden barnhem och för alltid inskrivet i historien genom en av världens bästa singelskivor, dubbla a-sidesingeln med Beatles, Strawberry Fields och Penny Lane.

Nu har de jordgubbsröda graffittibemängda grindarna vid Strawberry Fields öppnats för allmänheten, till John Lennons minne och till gagn för ungdomar som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden.

INTE ALLA VET ATT STRAWBERRY FIELD är en riktig plats. Än mindre vad det är. Men platsen var kanske den enskilt viktigaste för John Lennon under hans uppväxt. Strawberry Fields var då ett barnhem för föräldralösa. Det drevs av Frälsningarmén och låg på andra sidan muren från Mendips, huset där John växte upp från fem års ålder tillsammans med sin moster Mimi. Mamma Julia ansågs för lättsinnig för att själv ta hand om John. Pappa Alfred försvann tillbaka ut på sjön där han även tillbringat större delen av Johns första fem år (han dök inte upp igen förrän John var känd och miljonär). Mamma Julias umgänge med John hölls på ett minimum av moster Mimi, till dess att John var tonåring och en kamrat avslöjade att hon faktiskt bodde på gångavstånd från Mendips. Efter en större sammandrabbning med moster Mimi tätnade kontakterna mellan mor och son och det var också Julia som lärde John spela. Visserligen banjoackord på gitarren, men ändå. Men återföreningen blev inte långvarig. När John var 15 år dödades Julia i en bilolycka när hon korsade vägen utanför Mendips. Senare kom John att konstatera: Jag förlorade min mor två gånger.

KANSKE VAR DET PÅ GRUND AV sina frånvarande föräldrar som John kunde identifiera sig med barnen på barnhemmet. Allt som oftast fick moster Mimi hämta hem John från barnhemmet, dit han tog sig olovandes. När han blev äldre hängde gärna John och hans vänner i trädet, som räckte in över muren, och spanade på barnhemmets kvinnliga gäster. En gång råkade John somna på en av sängarna inne i Strawberry Fields. Han blev hittad och moster Mimi fick hämta honom i vanlig ordning. Den här gången var hon riktigt upprörd. ”Fortsätter du att umgås med de här barnen kommer du att råka illa ut. Du blir kriminell och det slutar med att det blir hängd!”. John svarade: ”Moster Mimi – det är inget att bli hängd för… Nothing to get hung about. Och yes. Raden finns där i låten. Faktum är att allt finns där – trädet, moster Mimis förvrängda syn på barnhemmet ”missunderstanding all you see”. Framförallt finns Johns känsla för platsen där.

STRAWBERRY FIELD FICK NAMNET för att det mycket riktigt en gång i tiden odlades jordgubbar där. Området köptes av en rik redare – det fanns gott om sådana i Liverpool vid den tiden – runt 1870. George Warren byggde då en magnifik gotisk byggnad med en lika magnifik trädgård. 1927 såldes egendomen till en annan rik redare, Alexander C Mitchell. Sju år senare sålde hans änka Strawberry Fields till Frälsningarmén som använde det till barnhem, först för föräldralösa flickor, men så småningom släpptes även pojkar in.

UNDER SITT VUXNA LIV kom John tillsammans med Yoko att skänka ansenliga summor till verksamheten på Strawberry Field. Yoko fortsatte med det efter Johns död. Den ursprungliga byggnaden revs i början av 70-talet då den var i ett bedrövligt skick.
En ny byggnad uppfördes dock och verksamheten fortsatte ända till 2005, då institutioner av det slaget inte längre ansågs ändamålsenliga – ungefär samma sak som hände i Sverige.
De ikoniska grindarna stals och hittades hos en skrothandlare! De ersattes av kopior, men är nu tillbaka där de hör hemma, efter att ha funnits på Beatles Story museet.

NÄR STRAWBERRY FIELD NU ÅTERUPPSTÅTT är det som träningsanläggning för ungdomar som av olika anledningar hamnat långt från arbetsmarknaden, ett s.k. Steps to work program. För att finansiera den verksamheten har man också skapat ett besökscentrum tillägnat John. Eftersom det ännu är i Frälsningsarméns ägo finns här också möjligheter till andlig eftertanke. John hade gillat det.

1984, FYRA ÅR EFTER JOHNS DÖD, besökte Yoko Ono och sonen Sean Strawberry Field. Yoko ville visa Sean de platser som varit så viktiga för hans far. Ett stort pressuppbåd följde naturligtvis mor och son. Vid midnatt observerade grannar att Yoko återvände till platsen. Ett envist rykte hävdar att hon strödde en del av Johns aska på egendomen. Enligt japansk sed strör man askan på platser som betytt något för den döde. Yoko har varken dementerat eller bekräftat uppgiften. Men hur det än är med den saken kommer han alltid att finnas där. Nu mer än någonsin.

Janne Bäckman

Den gamla gotisk- Viktorianska byggnaden på Strawberry Field var närmast en tvillingbyggnad till the Dakota building i New York, Johns sista hem.

Udda fakta: Filmen till Strawberry Fields spelades in i Knole Park i Seven Oaks söder om London och inte alls vid Strawberry field. Regissör var faktiskt en svensk, Peter Goldman, senare skapare av Måndagsbörsen. Här är en länk till filmen: https://youtu.be/HtUH9z_Oey8