Sofia Westling

ÅLDER: 33. SYSSELSÄTTNING: Konsthantverkare och syslöjdslärare på deltid.
FAMILJ: Sambon Magnus och dottern Elma 2,5 år.

FRÅGA ETT. VEM ÄR SOFIA?
Jag är uppvuxen i Oskarshamn i en kärleksfull familj. Jag pysslade mycket med min mamma under uppväxten och fick tidigt erfarenhet av textilhantverk. Det ledde till att jag utbildade mig till skräddare och jobbade under en period som det i Göteborg. Jag var inte nöjd med arbetsvillkoren och tog ett sabbatsår och gick Skattungekursen. I Skattungbyn träffade jag min sambo, vi blev ett par och köpte Lustiggården. Året efter fick vi vår underbara dotter Elma. Nu driver jag mitt företag Skräddare Sofia där jag tillverkar tovade begravningsurnor i fårull. För att bäst beskriva mig som person så behöver jag berätta om mina två tonårsförälskelser; Jesus och Sagan om ringen. Jesus är fortfarande mitt livs centrum och mål. Sagan om ringen-intresset har utvecklats till ett allmänt intresse för historia.

FRÅGA TVÅ. BERÄTTA NÅGOT OM DIG SJÄLV SOM FÅ VET OM.
Jag föddes med en medial halscysta som inflammerades med jämna mellanrum. Utan penicillin och modern sjukvård hade jag nog inte fått uppleva min femårsdag. Det ger ett djup och en ödmjukhet som jag bär med mig.

FRÅGA TRE. HUR UPPLEVER ANDRA DIG?
De flesta upplever nog mig som trygg, pålitlig och glad.

FRÅGA FYRA. VILKEN SUPERKRAFT SKULLE DU VILJA HA OCH VARFÖR?
Jag skulle vid varje given situation vilja ha förmågan att veta vilken väg som är den goda vägen och handla utifrån det. Jag hade då också haft möjligheten att vägleda andra med den förmågan.

FRÅGA FEM. NÄMN TRE SAKER DU VILL GÖRA INNAN DU TRILLAR AV PINN.
• Se Elma växa upp och finnas där för henne som mina föräldrar finns där för mig.
• Fortsätta arbeta för att Skattungbyn i allmänhet och kyrkan i synnerhet ska få fortsätta blomstra.
• Utveckla Lustiggården till en vacker plats med mycket biologisk mångfald där människor, djur och växter trivs och vill vara.

FRÅGA SEX. HUR KAN ORSA BLI ÄNNU BÄTTRE?
I stort är det väldigt bra! Landsvägen genom Skattungbyn däremot, den är livsfarlig. Bilar och lastbilar kör fort och vi är många som dagligen går eller cyklar längs vägen.

FRÅGA SJU. VEM BOLLAR DU ÖVER TILL?
Jag bollar över till Orsa församlings nya präst Stina Svan. Henne har jag fått ett väldigt gott intryck av.