Lär di ossmol

Orsamålets abc

DEL 196

Ossmolslag djer mitji sö i roli. Millömå evörsätt wi nöga dikt a ossmoli.
Orsamålslaget gör mycket som är roligt. Ibland översätter vi en dikt till orsamål.