DEL 166

Förra avsnittet av Orsamålets abc handlade om bokstaven A. En annan mycket användbar bokstav i orsamålet är I. Även den kan ha många olika betydelser.

1. För det första är den precis som i svenskan en preposition:
O bor i Ossa. = Hon bor i Orsa.

Oftast vill vi sätta ihop detta lilla i med en annan preposition, för att göra det tydligare vad vi menar:
Falla wa ini tjetji. = Pappa var inne i köket.
Munna wa ajti fjosi. = Mamma var ute i lagården.
E sö dövli joti bimm. = Det är så dystert här i byn.

2. Ett ensamt i kan också betyda ”jag”:
I bor i Ossa. = Jag bor i Orsa.

(När ”jag” är betonat säger vi ik:
E ik sö bor i Ossa. = Det är jag som bor i Orsa.)

3. Slutligen kan ett ensamt i betyda ”är”:
O i sjok. = Hon är sjuk.

(Om man ändrar på ordföljden kommer det in ett r:
Ir-o sjok? = Är hon sjuk?
Ir-ä o sö i sjok? = Är det hon som är sjuk?)

Att i har tre olika betydelser innebär att man mycket väl kan ha tre stycken i efter varandra i en mening:
War i du? I tror i i i Mora snårt. = Var är du? Jag tror jag är i Mora snart.

Ytterligare en anledning till att i är en mycket vanlig bokstav i orsamålet är att vi ju inte kan säga y.
Vi säger alltså:
bi = by
grin = gryn
fira = fyra
ira = hyra

Sjåssum, Eva.

Stäng meny