orsa musikfond delade ut stipendier

Orsa Musikskolas premie- och stipendiefond grundades till minne av operasångerskan Hanser Lina och Erik Göransson, mannen som lade grunden för det som idag är Orsa musikskola.

Orsaskolans stipendiater ur Orsa musikfond:
På bilden från vänster: Kevin Andersson Rosell, Manne Sörlin, Solveig Englund, Andreas Holm, Punnada Tanataninkul, Elina Nilsson, Gustav Åkerlund och Alvin Karlgren. I förgrunden: Ingalill Sörlin, rektor, musiklärare och yrväder.

FONDEN HAR TILL syfte att såväl stimulera musikutbildningen som att lyfta fram Orsatalanger inom sång och musik. I ett större perspektiv syftar också fonden till att bevara och utveckla den musikkultur som funnits och finns i Orsa och synliggöra den även utanför kommunens gränser. I samband med skolavslutningen delades ett stort antal stipendier ut till musikaliska elever i Orsa.

ORSASKOLAN:
Kevin Andersson Rosell, Manne Sörlin, Solveig Englund, Andreas Holm, Punnada Tanataninkul, Elina Nilsson, Gustav Åkerlund, Alvin Karlgren, Katjana Dullin, Bruno Dettman och Wafaa Al Barazi.

KYRKBYSKOLAN:
Leo Eldh, Gloria Busomoke, Gabriel Forsberg, Nils Särström-Olsson, Tilde Löfgren, Jesper Thalin, Elin Bruks Lundin, Tuva Gustafsson och Alice Rexefjord.

SKATTUNGE FRISKOLA:
Isak Björklund och Olof West.

BERGETSKOLAN:
Hugo Olofsson, Roseel Bakr, Tilda Roos, Viggo Knutsson, Johan Uleander, Noah Welbourn och Emil Särnblad Soling.

DIGERBERGET:
Viktor Nordin, Kerrylynn Wurst, Alfred Lind, Elis Kans, Aya Farahat, Zigge Norberg, Julia Ribby, Felicia Nord och Måns Vennberg.

Text: Janne Bäckman. Foto: Qristina Näsström.