Nettan Spjuth

ÅLDER: 47 år. SYSSELSÄTTNING: Elevpedagog.
FAMILJ: En son som är 12 år, en dotter som är 16 år, en hund och en katt.

FRÅGA ETT. VEM ÄR NETTAN?
Född och uppväxt i Sjötorp i Västergötland och gick livsmedelsteknisk linje på gymnasiet i Skövde. Har jobbat som kock lite överallt, vid kusten, i fjällen och på båt. Även testat på att jobba som löjromsklämmare, det var spännande! Jag var faktiskt den första kocken på Orsa Bowling. Har bott i Australien. Flyttade till Orsa 2002 på grund av kärleken. Sedan tre år tillbaka jobbar jag som elevpedagog och mentor på Orsaskolan. Jag tycker om att ta hand om mig själv och är fysisk, gärna ute i naturen. Tycker om att plocka svamp och bär, skogen är livsavgörande. Gillar att återbruka. Min viktigaste livserfarenhet är alla möten med människor jag har träffat.

FRÅGA TVÅ. BERÄTTA NÅGOT OM DIG SJÄLV SOM FÅ VET OM.
Jag har bestigit en aktiv vulkan och jag har blivit erbjuden att flytta till USA för att driva en egen restaurang.

FRÅGA TRE. HUR UPPLEVER ANDRA DIG?
Det beror nog på under vilka förutsättningar man möter mig. Men jag tror nog att jag upplevs som positiv, envis, effektiv och omtänksam.

FRÅGA FYRA. VILKEN SUPERKRAFT SKULLE DU VILJA HA OCH VARFÖR?
Jag skulle vilja vara en kärlekstingeling, fladdra omkring med mina vingar runt världen och sprida mitt kärleksstoft. Det hade kunnat öka människans respekt och omtanke till varandra.

FRÅGA FEM. NÄMN TRE SAKER DU VILL GÖRA INNAN DU TRILLAR AV PINN.
• Dansa med min dotter på bordet på en lantlig irländsk pub, sonen får vara med på ett hörn.
• Leva i en stuga i skogen vid en sjö och vara till största delen självförsörjande. Hänge mig fullt ut åt mitt skapande.
• Se mina barn uppnå sina livsdrömmar.

FRÅGA SEX. HUR KAN ORSA BLI ÄNNU BÄTTRE?
Genom att satsa på barnen redan på lågstadiet med fler vuxna och mindre klasser. Ha fler praktiska inlärningsmoment och förlängd skolgång för de som behöver. Det är en stor investering som i slutändan kommer att betala sig för kommunen.

FRÅGA SJU. VEM BOLLAR DU ÖVER TILL?
Jag bollar över till Linus Hultman, en trevlig och omtänksam kille.