KORRE: Tomas Carlsson, 67 år.
SYSSELSÄTTNING: ensionär, konsult, biståndsarbetare och Kompassenkorre i Zambia och Nepal.
FAMILJ: Hustrun Elisabet, barn med respektive och 3 barnbarn.

I april 2015 drabbades Nepal av en mycket kraftig jordbävning med mer än 9000 döda och 25 000 svårt skadade. Det var mer än 800 000 byggnader som mer eller mindre totalförstördes.

I maj blev jag uppringd av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap som frågade mig om jag kunde åka dit och leda ett projekt som UNDP drev för att röja upp efter jordbävningen. När jag kom dit i början av juni fick jag leda en stor grupp av 5 internationella experter, 80 Nepalesiska ingenjörer och 3100 röjningsarbetare. Vi arbetade huvudsakligen med en och tvåvåningshus, byggda av sten och lera. När jag åkte hem efter 3 månader hade vi röjt upp mer än 4000 hus. Vår uppgift var att se till att det gick att återbygga huset på samma plats med så mycket av återvunnet byggnadsmaterial som möjligt, vi räknade ut att 90 – 95 % av det material som husen var byggda av gick att återanvända till det nya huset.

Mina tre månader där gav så oerhört mycket, jag har fått goda vänner för livet, lärt känna ett folk med oerhörd stark kraft och vilja för att åter bygga upp sitt land, tyvärr är det inte lika bra med de styrande i parlamentet. Det har bråkats och dragits ut på tiden hur återuppbyggnaden ska organiseras och vem som ska göra vad.

Jag kom i kontakt med ett barnhem där det bodde 18 barn i åldern 10 till 15 år, de hade bott där nästa hela sitt livs. En lördag spelade vi Cricket något som jag aldrig gjort förut fastän jag bott ihop med en engelsman som var tokig i cricket. Jag träffade bollen två gånger vilket ledde till att vårt lag vann. Stor glädje i laget och jag blev känd som den store cricketspelaren från
landet långt bort ifrån.

Nepal dit vill jag återvända, vandra i de höga bergen, äta den goda maten men fram för allt umgås med mina vänner.

Fakta Nepal

Nepal, formellt Demokratiska förbundsrepubliken Nepal, är en republik på Himalayas sydsluttning mellan Kina i norr och Indien i öst, väst och söder. Landet var till och med 2006 den enda staten i världen som hade hinduism som statsreligion. Mount Everest, världens högsta berg, ligger i Nepal. År 2008 bytte landet statsskick och gick från monarki till republik.

Huvudstad: Kathmandu.
Officiellt språk: Nepali. 
Befolkning: Ca. 31 miljoner på en yta av 147 181 km².