Musiklegender #10

Död Hansjöbo levde som teatermusiker

När vi gav ut boken ”Orsamusik då, nu och sen” 2003 avslutades den med en anekdot om svenskamerikanen Hans Lager som försvann från Orsa och så småningom dödförklarades, men dök upp livs levande efter en karriär som bl.a. musikant i USA. Historien framstår som en klassisk skälmhistoria. Ung man går ut för att köpa snus till sin far men rymmer med en cirkus.

Familjen Laggar Johansson i Hansjö innan den splittras. Hans sitter vid orgeln, förmodligen byggd av fadern Jonas.

När jag nu nästan 20 år senare grottar ner mig i Hans Lagers historia framstår en betydligt mer nyanserad bild, inte utan sorgkanter. Hans Lager föddes i Hansjö den 24 oktober 1887 som Laggar Hans Jonsson. Familjen var musikalisk. Pappa Laggar Jonas Jonsson var bl.a. orgelbyggare. Mamma Michols Kerstin Persdotter kom från en familj med folkmusikrötter. Även Hans hade mycket lätt att lära sig spela instrument.

Hans var äldsta sonen i familjen som växte snabbt. 1890 föds brodern Anders vars historia är nog så dramatisk. 1892 föds brodern Erik – som kanske har en ännu häftigare historia att berätta. Anna föds 1895 och kommer att döpa sig till metodist. Rut Kristina föds 1899, Klara Katarina som föds vid sekelskiftet står som ”hemmadotter” men flyttar till Täby 1919. Tore Gunnar föds 1902 och Ernst 1904 och Margareta Linnea 1911, dessutom dör ett barn strax efter födseln.

Familjen var ganska speciell för en Hansjöfamilj. I byn var de flesta bönder och jordägare.

– Mormor berättade att Jonas reste runt i kyrkor och reparerade orglar, säger Per Högfeldt, barnbarn till Rut Kristina.
– Det gjorde familjen till lite udda fåglar. Det normala i byar som Hansjö var att folk hade skog men inte alltid så mycket kontanter. Hemma hos Laggar hade man kontanter, men ingen skog …

Kanske kan man se dom som en tidig representant för det tjänstesamhälle som idag är så dominerande.

Men det fanns en sorgkant i tillvaron – i alla fall i en period. I husförhörslängden från början av 1900-talet hittar vi en svag notering intill Laggar Jonas: ”Mannen drinkare och vild. Hustrun och barnen svälta”.
Där kanske vi har förklaringen till att Laggar Hans, den där dagen han gick ut för att köpa snus, istället följde med den gästande cirkusen. Bröderna Anders, Erik och Ernst kommer också att lämna inte bara Hansjö, utan Sverige.

– Mormor pratade inte mycket om det. Min moster Klara sa nån gång att Jonas under en period söp och var olycklig.

Historien blir lite oklar här. En variant är att han följde med cirkusen till Tyskland, avancerade till förste trumpetare i orkestern innan han lämnade Europa för USA. Men samtidigt kan vi konstatera att han redan den 29 september 1904 är inskriven i Göteborgs Sjömanshus. Redan 13 november året därpå är han avförd som rymd! Den 14 april 1907 hittar vi rymlingen igen, den här gången på listan över emigranter till USA. Den 19 april äntrar han båten Calypso i Göteborg, med destination Hull. ”Travels alone” står det i passagerarlistan. Hans reser ensam.

Väl framme i USA verkar musiken bli hans främsta levebröd, även om han då och då dyker upp som målare i diverse register. Han försörjer sig som musiker på båtar till Hawaii, på de stora sjöarna och även på Alaskabåtar för som bäst 20 dollar per kväll, en icke oansenlig summa för en musikant vid den här tiden. I Honolulu provar han på att vara musikhandlare, sannolikt med de hopspelade dollarna. Han hinner också med en sejour i New Orleans, på 631 Saint Charles Street. Hans fasta plats i tillvaron blir så småningom San Fransisco där han står skriven som musiker och teaterarbetare. Han bor på 236 4th Street och vi vet till och med att han röstar på republikanerna. Till skillnad från här hemma registrerar man sig för att rösta och Laggar Hans Jonsson, eller Hans Laggar som han förkortat sitt namn till har registrerat sig som republikan. Längre fram i livet, på 30-talet, kommer han att byta parti och registrera sig som demokrat. Då har han flyttat till 906 Howard Street och skriver sig som målare.

Hans Laggar 1966.

Hans Laggar ligger begravd i Hennepin, Minnesota.

Hans Laggar var inskriven i armén under båda världskrigen.

Det här vet man ingenting om hemma i Hansjö. Laggar Hans har inte hört av sig hem på hela tiden. Ryktet gör gällande att han dött på nyårsafton 1928. Bakgrunden till ryktet är okänt.

Hans bröder följer efter till USA. Anders reser till New York den 19 november 1910 från Liverpool med RMS Mauretania, systerfartyg till Lusitania som torpederades under första världskriget. Med på samma båt är Hans Wesström och Knuts Erik Andersson från Orsa. Destinationen är Sawyer, New Mexico, då en skogsarbetarstad, men idag en spökstad. Om det någonsin varit något annat. Det sägs att staden aldrig haft mer än 30 familjer! Anders slår sig ner i Wyoming och blir Andrew Anders Lager Johnson och försörjer sig som byggarbetare. Han lever till 1966.

Brodern Erik blir volontär i krigsmakten hemma i Sverige, men rymmer en period innan han begär avsked 1910. 1911 står han antecknad i boken över obefintliga där det står ”Sägs ha rymt till Amerika”. Det stämmer nog ganska bra för 25 maj 1918 tar han värvning i amerikanska armén. Efter bara drygt ett år, den 12 juni 1919, fick han åter avsked. Sannolikt blev han skadad i första världskriget för han vistas en period på ett hem för handikappade frivilligsoldater, inskriven som Frivilligsoldat vid 124 maskingevärsbataljonen, 33:e divisionen. 1921 får han sonen Edward som deltog i andra världskriget och överlevde. Han gick bort 2014. Erik dör 1951 och är begravd i Prentice, Wisconsin.

Också broder Ernst flyttar till USA, via Kanada 1924. Även han är musikant, dragspelare och ledare av Melody Jacks Band. Han är medlem i musikerförbundet från 1931 och blir 95 år gammal. Han dör i Crosslake, Crow Wing Minnesota 1999.

Av bröderna är det bara Tore Gunnar som stannar i Sverige. Han flyttar så småningom till Stockholm. Systrarna blir kvar i Sverige. Yngsta dottern Margareta Linnea är den enda som blir kvar i Hansjö.

1933 dör Laggar Jonas Jonsson i kräftan. Han hör aldrig mer av sin son. Det är oklart om bröderna initialt hade någon kontakt med varandra – eller med Sverige. Laggar Hans dödförklaras officiellt vid Mora Orsa Härads Tingslags häradsrätt den 18 november 1956. Då har även modern varit död i tre år. En av systrarna lär dock ha varit över till USA och letat efter Hans, utan framgång.
Det här blir lite av ett mysterium. För Laggar Hans själv säger att han varit hem till Sverige 1951. Varför dödförklaras han då 1956, på grunden att han skulle avlidit 1928?

1966 återuppstår dock Laggar Hans definitivt, för då besöker han sin bror Tore Gunnar och resten av släkten. Per Högfeldt träffar också Laggar Hans.

– Fast vi fick inte någon bra kontakt. Jag upplevde honom som ganska kall och inte särskilt öppen. Men det kan ju vara så att han och jag inte klickade.

Död var han definitivt inte. Laggar Hans skulle leva till 1975. Sin sista tid levde han i Hennepin, Minnesota och är begravd på Crosslake, Crow wings begravningsplats. Åtminstone Ernst och Hans måste ha hållit kontakten. De ligger begravda inte långt från varandra.

I en uppgift från passagerarbåten SS Oscar ska en målare ”Johansson Lagger” med angiven fader Laggar Jonas Jonsson, Orsa och hans kamrat Sigfrid Britte, resa från Christiania (Oslo) till USA med syfte att besöka brodern Hans i St. Paul 1914! Möjligen handlar det om Erik som endera återvänt till Sverige eller gömt sig kvar här – möjligen som sjöman – till 1914.

Hur som helst. Den halva sidan i Orsamusik då nu och sen, som var nog så spännande, visade sig dölja en historia om ännu mer spännande öden och äventyr.

Janne Bäckman.

Känner ni till mer om familjens öden? Hör av er till Orsakompassen!