Monalis Löhf

ÅLDER: 60 år. SYSSELSÄTTNING: Egenföretagare, taxi och Naturexpos. FAMILJ: Fyra barn och tre barnbarn.

FRÅGA ETT. VEM ÄR MONALIS?
Jag är det sjätte barnet i en syskonskara på tolv. Jag har en kristen värdegrund. Tänk om alla vore mer som Jesus – som ser värdet i alla människor. Jag har vuxit upp i Orsa men har bott på flera platser i Sverige och i världen. T.ex. i USA, Ryssland, Karlstad och i Härnösand där jag pluggade, jobbade och tävlade i cykling och skidor. Allt som allt har jag gått i sexton olika skolor. Just nu har jag min taxiverksamhet men har också startat ”Naturexpos Dalarna” som är i utvecklingsfasen. Jag har också drivit Stackmorahöjden, kört skogsmaskiner (flis-skördare och skotare) och jobbat som lärare i bland annat kemi, naturkunskap, biologiämnen och miljökunskap. Lärare var jag i Rättvik men tyvärr gick jag in i den berömda väggen. Det var då jag började måla som mest, det gjorde att jag mådde bättre. Jag har gått kurser för Vaino Ranung tidigare. Tycker om att måla ögon, uttrycken i ögonen, de säger så mycket. Jag är en kreativ person, nyfiken, analyserande och filosofisk.

FRÅGA TVÅ. HUR UPPLEVER ANDRA DIG?
Glad, trevlig och spontant skrämmande. 🙂

FRÅGA TRE. BERÄTTA NÅGOT OM DIG SJÄLV SOM FÅ VET OM.
Jag jobbade i pressklippsredigeringen och vikarierade som sekreterare på Luftfartsverket i Bromma (informationssektionen) när jag var 16 år. Jag har även två Hälsingehamboplaketter.

FRÅGA FYRA. VILKEN SUPERKRAFT SKULLE DU VILJA HA OCH VARFÖR?
Önskar att människor verkligen kunde finna sin unika skaparkraft och förmåga att se och bry sig om andra människor och att se sig själva. Tror att det är en del av vår utveckling. Att människor inte hamnar i utanförskap, t.ex. på grund av pengar.

FRÅGA FEM. NÄMN TRE SAKER DU VILL GÖRA INNAN DU TRILLAR AV PINN.
• Hoppa fallskärm.
• Författa en bok.
• Läsa mer kemi.

FRÅGA SEX. HUR KAN ORSA BLI ÄNNU BÄTTRE?
Orsa är bra på många vis. Det skulle varit bättre med rakare kommunikation och öppenhet. Det är lite synd att det finns så mycket liknande företag i Orsa men det är bra att våga tro på vad man själv vill göra och glädjas åt vad andra gör. Kanske man kan komplettera sin verksamhet med andras liknande? Komplettera varandra istället för att konkurrera.

FRÅGA SJU. VEM BOLLAR DU ÖVER TILL?
Jag bollar över till Johanna Bergman, hon är en mysig person och spännande att hon förlöste ett barn i en bil!