Malaz Ezeldin

ÅLDER: 24 år. SYSSELSÄTTNING: Studerande.
FAMILJ: Mamma, pappa och tresyskon.

FRÅGA ETT. VEM ÄR MALAZ?
Född i Sudan och uppväxt i Kairo. Flyttade till Sverige för nio år sedan. Jag fick kämpa hårt i högstadiet. De ville att jag bara skulle läsa svenska men jag ville läsa alla andra ämnen också. Det gick till slut bra och jag blev mer än godkänd. Jag har testat många utbildningar och gått en hel del kurser, bland annat inom politik och även om hedersvåld. Jag har vikarierat som förskolelärare men just nu håller jag på att utbilda mig till tandsköterska och har precis haft min andra praktik. På fritiden tycker jag om att fotografera, skriva och måla. Jag hade faktiskt en utställning på biblioteket i Orsa för några år sedan. Jag har många drömmar om framtiden och försöker hitta rätt bland dessa.

FRÅGA TVÅ. BERÄTTA NÅGOT OM DIG SJÄLV SOM FÅ VET OM.
Om jag inte lyckas med något så försöker jag ändå se något positivt med det. Jag försöker att inte fokusera på resultatet utan på orsakerna som ledde till resultatet.
Det är som en matematisk ekvation. Sen samlar jag på stenar och snäckor. Det är ofta jag har med mig en sten hem i fickan.

FRÅGA TRE. HUR UPPLEVER ANDRA DIG?
Det är en jättesvår fråga. Det beror nog på vad andra förväntar sig kanske? Det viktigaste för mig är hur jag upplever mig själv, att jag är den jag själv vill vara. Försöker man vara som andra förväntar sig så förlorar man sig själv i jakten efter det tror jag.

FRÅGA FYRA. VILKEN SUPERKRAFT SKULLE DU VILJA HA OCH VARFÖR?
Det som har hänt har hänt och gjort mig till den jag är men jag skulle vilja kunna se in i framtiden och fixa sånt jag inte vill uppleva.

FRÅGA FEM. NÄMN TRE SAKER DU VILL GÖRA INNAN DU TRILLAR AV PINN.
• Jag vill skapa en kvinnoorganisation och hjälpa flickor i fattiga länder. Ingen ska behöva använda gamla kläder som bindor.
• Jag skulle någon gång våga testa skydiving.
• Resa runt i världen och träffa nya människor, testa ny mat och se nya kulturer.

FRÅGA SEX. HUR KAN ORSA BLI ÄNNU BÄTTRE?
Mer samlingsplatser och aktiviteter för ungdomar och familjer. Integrationen skulle behöva lite mer insatser också.

FRÅGA SJU. VEM BOLLAR DU ÖVER TILL?
Jag bollar över till Helena Björk, en omtyckt lärare till min bror. Jag gillar hennes konst!