KORRE: Mats Karner, 77 år.
SYSSELSÄTTNING: Pensionär och Kompassenkorre i Slovakien, Armenien och Lettland.
FAMILJ: Sambon Inger Skog.

I maj besökte jag och min sambo och en grupp skogsägare från Mellanskog Lettland. Vi var inbjudna till skogsägareföreningen.

Mezsaimnieks i Alsunga i västra Lettland inte långt från Östersjökusten. Ordföranden i föreningen berättade om sin fastighet och sitt skogsbruk. Han berättade om hur man fått möjlighet att återfå förstatligad mark efter att Lettland blivit självständigt i början på 90-talet och att i Lettland får man EU-bidrag på alla åtgärder i skogsbruket utom slutavverkning.

Vi besökte även ett av Lettlands största sågverk, Vika Wood i Talsi, en större skogsplantskola och den lettiska motsvarigheten till Sveaskog, Statens skogar, huvudkontor i Riga. Resan avslutades med guidad tur i gamla stan, Riga.

Fakta Lettland

Lettland, officiellt Republiken Lettland, är en republik och suverän stat i Baltikum i Nordeuropa som i väst gränsar till Östersjön, i norr till Estland, i öster till Ryssland och i söder till Litauen och Vitryssland.
Precis som i grannländerna Estland och Litauen växte en självständighetsrörelse fram under 1800-talet som ville se ett fritt Lettland. 1918 utropade sig Lettland självständigt från Ryssland och fick sin frihet den 11 augusti 1920. 1940 införlivades landet med Sovjetunionen. 1941 intog tyska trupper Lettland innan Sovjetunionen 1944 tog tillbaka Lettland och åter gjorde det till en del av Sovjetunionen. 1991 utropade Lettland på nytt sin självständighet, vilken erkändes av Sovjetunionen.

Huvudstad: Riga. Officiellt språk: Lettiska. 
Befolkning: Ca. 2 miljoner på en yta av 64 573 km².