Läraren som öppnade skolfönstret ...

”Jag är en djefla man som kan göra många konster” lär August Strindberg ha sagt om sig själv. Den beskrivningen skulle kunna passa in på Per ”Maspappa” Wikner från Holen. Och en av dessa konster skulle komma att ha beröring med nämnda Strindberg.

Affären i Holen cirka 1890. Den drevs vidare tills den förstördes av brand 1985. De sista åren drevs den som ICA-butik.

BONDSONEN PER blev inte vid sin läst nämligen. Vid 18 års ålder tog han småskollärarexamen och började jobba hemma i Orsa. Kursen på den tiden var kortare än en normal körkortsundervisning idag! Men Per var vetgirig och det inte kursen kunde ge honom läste han in på annat sätt. Snabbt blev han kontroversiell och stridbar. Inte minst för sina moderna tankar kring barnens hälsa. Den unge Wikner tog sig nämligen till att öppna fönstren och vädra skollokalen! Detta var så stor skandal att vissa föräldrar hotade med att hålla barnen hemma. Kall luft kunde man ju bli sjuk av! Men Wikner gav sig inte och ungarna blev faktiskt friskare. Pers metoder i skolan kom att skilja sig en hel del från hans egen skolgång som han beskrivit i flera artiklar i Orsa skoltidning.

DET VAR SOM SKRIBENT som Per Wikner skulle låta tala om sig – ja, till och med nå riksberömmelse. Hans hälsointresse fick honom att ge ut skriften Lilla Hälso-vännen eller ”Lilla Hälso-Vännen – En samling kortfattade regler och vinkar för Hälsans vårdande eller Konsten att må väl, i det längsta bibehålla sundhet och lefnadsfriskhet samt så småningom återvinna förlorad hälsa. En folkbok efter tillförlitlig litteratur sammanskrifven av Per Wikner.”
Skriften blev en veritabel succé som gavs ut i åtminstone nio upplagor! Egentligen handlar det om en antologi eller snarare samling av aforismer i prosa och versformat, alla med goda råd om hälsan. Några av råden känner vi igen. Andra är lite mer främmande. Vad sägs om:
”Vet du hur en måttlighetssupare blir fyllbult? Jo på samma sätt som en liten gris blir till ett stort svin. Han växer.”, ”Den sämsta yttre luft är dock bättre än den bästa kammarluft.”, ”Solstrålarne återkastas starkt af torr sand, hvarför det är ganska hälsosamt för små barn att gräfva i sandhögen” – märk väl – i solskenet! Idag lagstadgas det om solskydd på förskolor … ”För liten stil i böckerna, för mycket läsande och skrifvande samt felaktig kroppsställning därvid äro kända orsaker till under skoltiden uppkommen närsynthet.” var en annan ”sanning”.

”Maspappa” Per Wikner, här 49 år gammal. Bilden är från inbjudan till sitt silverbröllop OCH 25-årsjubileum från butikens öppnande.

DET VAR SOM PUBLICIST Per Wikner kom att göra mest väsen av sig. Så mycket väsen att han hamnade inför rätta i ett tryckfrihetsmål. Per var politiskt engagerad. Han var ”frisinnad”, d.v.s. liberal, vilket ännu var det mest omstörtande man kunde vara i Sverige. Arbetarrörelsen i Sverige var ännu i sin linda. Som en motpol till de av staten hårt kontrollerade tidningarna och de konservativa dito startade han Dalmasen – och fick på köpet sitt smeknamn ”Maspappa”. Officiell utgivningsort var Stockholm.

DALMASEN FICK RIKSRYKTE som frispråkig och tuff. Kaxigt kallade sig publikationen ”Organ för äkta Dalkarlar i första rummet, men dock uppbygglig äfven för andra frisinnade och sanningsälskande själar från Ystad till Haparanda.” Ganska snart fick den rykte som Sveriges mest radikala tidning. Och ganska snart hamnade Wikner i trubbel. Det gjorde att han inte alltid själv stod som ansvarig utgivare. Han körde med målvakter som f. d. soldaten Per Hansson Käck, tillika gårdskarl hos Wikner, alltmedan Wikner levererade obekväma sanningar.

NÄR WINKER ANKLAGADE en provinsialläkare i Mora för att ha vanvårdat en man för benbrott blev han stämd och fälld för tryckfrihetsbrott. Fallet hade kunnat bli en stor skandal, men det är nu Strindberg träder in på scenen. Samtidigt med rättegången mot Maspappa kom nämligen domen i det så kallade Giftas-målet. Giftas var en novellsamling och i en av novellerna skrev Strindberg att konfirmationen var ett bedrägeri genom att prästen sa att vinet och brödet var Jesu kropp och blod, när det i själva
verket var ”Högstedts Piccadon á 65 öre kannan” och ”Lettströms majsoblater á 1 krona skålp.” Det var vid den här tiden förbjudet att kritisera kyrkan. Strindberg frikändes dock men uppmärksamheten stal all gratisreklam Dalmasen kunde ha fått …

1889 SÅLDE WIKNER DALMASEN till den om möjligt än mer radikala rösträttsaktivisten Emelie Rathou som för att markera att man var rikstidning döpte om den till Svenske Medborgaren. Wikner började nästa steg i sin karriär. Han blev handelsman på heltid. Redan 1881 hade han öppnat butik i Holen och den drev han till sin död 1932. Butiken förstördes i en brand först 1985.

Kanske kan ett bevis på Per Wikners frisinnade sinnelag och sin osjälviska syn på livet åskådliggöras via namnet på en av hans småskrifter. Handlaren och skrivställaren gav nämligen ut 1892:
”Om konsumtionskreditens skadlighet och nödvändigheten af densammas begränsning.”

Janne Bäckman.