[19 februari 2018]

krossa åldersfixeringen
i samhället!

av STEFAN KARLSSON HÄGERMAN

ÅLDER: 48 år. SYSSELSÄTTNING: Dataprogrammerare och kompassenskribent.

I dagens samhälle blir de sociala kontaktnäten mer och mer fragmenterade. Vuxna träffar uteslutande vuxna, barn umgås bara med barn. Ungdomar umgås med andra ungdomar. Till och med de digitala mötesplatserna efterliknar detta och separationen mellan generationerna följer med in i den digitala världen med vuxenforum, barnportaler och så vidare.

INGA NATURLIGA MÖTESPLATSER
Det finns inga naturliga mötesplatser där barn, ungdomar, vuxna och åldringar umgås tillsammans. Jag tror att det bygger klyftor och gör att den totala gemenskapskänslan i samhället minskar, man förstår inte varandras vardag lika bra helt enkelt. Vilka förebilder får våra unga när vi inte har bra plattformar för dem att möta vår äldre population som har en hel livstid med erfarenhet i bagaget? Vilken förståelse får vi vuxna för våra unga när vi inte har en bra kontaktyta för möten?

INKLUDERING ÄR EXKLUDERING
På något sätt så verkar hela samhället sträva efter denna åldersfixerade separatism. Alla ska separeras och vara för sig och sköta sitt. Om man skapar en grupp med gemensamma värderingar och håller sig inom den gruppen, så har man samtidigt definierat vilka som inte tillhör den gruppen. När man inkluderar så exkluderar man samtidigt. Man förlorar kontaktytor som kan bygga förståelse mellan generationerna. Man får inget byggande av ömsesidig respekt, ingen automatisk empati mellan åldersgrupper. Man har mindre förståelse för varandra helt enkelt.

GEMENSKAP UTAN SEPARATISM
Vi måste skapa platser där vi alla möts naturligt, utan vattentäta skott mellan åldersgrupperna. Fritidsgårdarna bör vara mer som bibliotek, där man kan ha ett lånekort, oavsett vilken ålder man har. Där ungdomar kan umgås med den egna gruppen men även möta andra målgrupper. Där en förälder, barn eller hela familjer kan hänga efter jobbet och träffa andra, spela spel, skapa eller bara prata. Pensionärsklubben kan förlägga sin eftermiddagsfika på ungdomsgården. Kommuner kan arbeta aktivt för att bryta åldersseparationen, skapa mötesplatser där alla åldrar är inkluderade. Även lokala företag kan delta i arbetet, öppna upp sina lokaler, t.ex. fikarum, träningslokal osv för möten. Genom att bygga ett mindre åldersfixerat samhälle bygger vi ett snällare, mer förstående och empatiskt samhälle.