[3 april 2018]

FÖRETAGARE

– en särskild sorts människor som tjänar en massa pengar, eller …?

av OLA GRANHOLM

ÅLDER: 55 år. SYSSELSÄTTNING: Driver Framväxtbolaget i Dalarna, ordförande i Företagarna i Orsa och kompassenskribent.

Vad är en företagare egentligen? Både den som driver ett litet konsultföretag och den som driver en stor industri är ju företagare. Vad finns det egentligen för likhet mellan oss ”företagare”…? Är det en person som tar sig för saker? Men det är det ju inte bara företagare som gör?

VAD ÄR EN FÖRETAGARE?
Vi testar att slå upp ordet i Wikipedia; ”En person som är anställd av sig själv – se även entreprenör”. Anställd av sig själv? Okej, vi slår upp entreprenör: ”En person som tar en idé, reflekterar över risker och möjligheter, samlar ihop resurser, planerar och implementerar idén.” Hmm!

VARFÖR DRIVER DU FÖRETAG?
Vi börjar i en annan ände. Tio företagare i Orsa – både kvinnor och män som driver konsultföretag, butiker, verkstäder, service- och byggföretag fick frågan – ”Varför driver du företag?” De fick välja mellan svaren: A) Vill förverkliga en idé. B) Vill tjäna mycket pengar. C) Vill bestämma när och hur jag jobbar. D) Det finns ingen anställning jag vill ha. E) Annat skäl. De populäraste var ”Vill bestämma när och hur jag jobbar” tätt följt av ”Vill förverkliga en idé”.

Övriga alternativ fick nästan inga röster. EN person valde ”Vill tjäna mycket pengar”. På frågan vad de gillar bäst med sitt företagande svarade sex av tio ”Frihet”.

Då kanske vi kan börja ”ringa in” vad en företagare i Orsa är. En frihetsälskande person som tar en risk för att förverkliga en idé och vill bestämma själv över när och hur hon/han jobbar. Så pengar och rikedom är inte viktigt då? Jo, det är säkert en dröm för många, men inte det viktigaste skälet till att man startade företag.

FÖRVERKLIGA DRÖMMEN
Officiell statistik visar att företagare har lägre lön än anställda. Dessutom jobbar vi ca 30 procent mer. Ändå är vi i allmänhet nöjda med vårt val att starta – och driva företag? Friheten och möjligheten att förverkliga en dröm väger tydligen tyngre. Det här kanske inte är den allmänna bilden av företag(are)? Man tänker lätt på Spotify, ABB och Bert Karlsson när man
tänker på företag(are). Men de är ju inte representativa för varken våra företagare här i Orsa eller i Sverige.
En annan sak som mina företagarvänner nämnde var viljan att göra kunden nöjd, glädjen när han/hon blir nöjd med tjänsten eller varan, även om det har skett till priset av en egen uppoffring och obekväma arbetstider. Eller kanske just därför? En tredje sak som flera nämnde var att man vill ”göra skillnad” och jobba för en bättre värld.

FRIHETSÄLSKANDE VINNARE
Det finns cirka 500 företagare i Orsa. Vi säljer tjänster, driver butiker och matställen, kör entreprenadmaskiner, hanterar djur och tillverkar produkter.
Snart koras Årets Företagare i Orsa 2017. Vi vet inte vem det är än. Men vi vet att det, oavsett vem, blir en frihetsälskande person som tar en risk för att förverkliga en idé och vill bestämma själv när och hur hon/han jobbar. Och som gillar att göra kunden nöjd.

Det skriver jag under på! 🙂