Här kommer några slumpvis utvalda fiskevatten så här i sommartider.

Fiskekort köper du via iFiske.se. För regler kring varje sjö/tjärn, kontakta respektive fiskevårdsområde (FVO).

Stordammen

FISK: Abborre och Öring.
FVO: Orsa.

Näsudden

FISK: Abborre och Gädda.
FVO:
Orsa.

Skattungen

FISK: Abborre, Öring, Sik och Gädda. FVO: Orsa.

Mellansjön

FISK: Abborre, Mört och Gädda.
FVO:
Orsa Besparing.

Jäsen

FISK: Abborre, Gädda, Brax, Mört och Ruda. FVO: Orsa.

Lillån

FISK: Abborre, Gädda, Lake, Id och Mört m.fl. FVO: Orsa.

Ämån

FISK: Harr, Öring och gädda.
FVO: Orsa.

Kullstjärn

FISK: Abborre.
FVO: Orsa.

Lusbodammen

FISK: Abborre och gädda.
FVO: Orsa.

Laxsjön

FISK: Abborre och öring.
FVO: Orsa.

Ekentjärn

FISK: Röding, öring och abborre.
FVO: Orsa.

Gässi

FISK: Abborre, gädda och lake.
FVO: Orsa.

Fiskarbotjärn

FISK: Abborre, gädda och mört.
FVO: Orsa.

Hemsjön

FISK: Abborre, gädda och mört.
FVO: Orsa.

Myggsjön

FISK: Öring, Abborre och Bäckröding.
FVO: Orsa.

Stora Harpsjön

FISK: Abborre och gädda.
FVO: Orsa.

Rumpsjön

FISK: Öring och abborre.
FVO: Orsa Besparingsskog.

södra gällsjön

FISK: Abborre och gädda.
FVO: Orsa.

Ämåsjön

FISK: Abborre, sik, mört och gädda.
FVO: Orsa.

långsjön

FISK: Abborre och gädda.
FVO: Orsa Besparingsskog.

Skrattabborrtjärn

FISK: Öring, röding och regnbåge.
FVO: Orsa.

tallsjön

FISK: Öring, röding och abborre.
FVO: Orsa Besparingsskog.

draggen

FISK: Abborre, gädda och mört.
FVO: Orsa.

djuptjärn

FISK: Abborre och gädda.
FVO: Orsa.

vässinjärvi

FISK: Abborre, öring och gädda.
FVO: Orsa.

oravalampi

FISK: Regnbåge och röding.
FVO: Orsa Besparingsskog.

finnsjön

FISK: Abborre och gädda.
FVO: Orsa Besparingsskog.

tippingsjön

FISK: Abborre och gädda.
FVO: Orsa Besparingsskog.

källsjön

FISK: Abborre, öring, röding, lake och bäcköring.
FVO: Orsa.

lintjärn

FISK: Regnbåge, öring, röding och gädda.
FVO: Orsa.