Fassika Asfaw

ÅLDER: 33. 
FAMILJ: Frun Cleis och sönerna Noah och Dante.

FRÅGA ETT. VEM ÄR FASSIKA?
Jag är född 1988 i Addis Abbeba, Etiopien. Skickades som sexåring till släkt i Los Angeles, USA, och stannade kvar till mitten av tonåren då släkten inte längre kunde hantera mig och jag skickades tillbaka till Etiopien mot min vilja. Där återförenades jag med föräldrar och bröder och fortsatte mina studier. Jag har studerat sex år på universitet, bland annat geografi, sociologi, socialantropologi och fred och konflikter med specialområde Afrika. Har arbetat som engelsk nyhetsreporter, nyhetsankare och med mänskliga rättigheter i Etiopien. Träffade min svenska fru i Etiopien när hon gjorde praktik under sina studier. Jag flyttade till Sverige 2019 strax före vår första son föddes. I Sverige har jag varit föräldraledig och haft några olika jobb.

FRÅGA TVÅ. BERÄTTA NÅGOT OM DIG SJÄLV SOM FÅ VET OM.
Jag har som reporter varit en halvtimme ifrån att hamna mitt i ett blodbad i en konflikt på gränsen mellan Sudan och Etiopien. Jag har också följt, intervjuat och haft en god relation med Etiopiens nuvarande premiärminister (dåvarande minister för forskning och teknologi).

FRÅGA TRE. HUR UPPLEVER ANDRA DIG?
Jag upplevs nog som en snäll och rolig kille som kan hålla hemligheter. Folk kan tro att jag är flykting men det stämmer inte.

FRÅGA FYRA. VILKEN SUPERKRAFT SKULLE DU VILJA HA OCH VARFÖR?
Jag hade velat kunna flyga. Då hade jag flugit till USA för att umgås med mina vänner, flugit hem till Sverige för att vara med min fru och mina barn och flugit till Etiopien för att umgås med min familj och äta god mat.

FRÅGA FEM. NÄMN TRE SAKER DU VILL GÖRA INNAN DU TRILLAR AV PINN.
• Utrota fattigdom i Etiopien och hela Afrika. Jag vill inte se folk lida mer.
• Skapa en bättre framtid med fred och inga konflikter.
• Förbättra samarbetet mellan företag i olika länder.

FRÅGA SEX. HUR KAN ORSA BLI ÄNNU BÄTTRE?
Jag trivs i Skattungbyn och Orsa och är tacksam över att leva i Sverige. Men det hade varit bra om det gick att hitta ett sätt att göra alla tomma hus tillgängliga för de som behöver bostad, utan att tvinga iväg de som äger husen.

FRÅGA SJU. VEM BOLLAR DU ÖVER TILL?
Jag bollar över till Alexander Tael, han har barn i samma ålder som min son och så är han en duktig musiker.