Chris Wurst

ÅLDER: 71 år. SYSSELSÄTTNING: Lantbrukare och fårklippare.
FAMILJ: Mina 7 barn och vallhundarna Frøja och Kol.

FRÅGA ETT. VEM ÄR CHRIS?
Jag är född och uppvuxen på ett lantbruk i Australien i South Australia, norr om Adelaide. Jobbade där under 5 år som lärare i jordbruk/naturvetenskap på högstadienivå. Fick också möjlighet att resa ut i världen som utbytesstudent och hamnade så småningom i Sverige. I början jobbade jag som avbytare i norra Dalarna under sommarhalvåret och i skogen under vintern. Senare köpte jag och utvecklade en egen gård där jag hade djur, mest får. Samtidigt satsade jag också på fårklippning. I Viborg bildade jag familj och blev kvar i Orsa. På fritiden sjunger jag i kör, målar lite ibland och spelar golf när tillfälle ges.

FRÅGA TVÅ. BERÄTTA NÅGOT OM DIG SJÄLV SOM FÅ VET OM.
En gång (runt 1980) uppträdde jag och spelade gitarr på Udden i ”Vår lilla by”. Kalle Moraeus med band kompade. Undrar varför han inte frågat om vi ska spela någon mer gång … 1995 vann jag SM i fårklippning.

FRÅGA TRE. HUR UPPLEVER ANDRA DIG?
Jag tror de flesta tycker jag är trevlig och tillmötesgående.

FRÅGA FYRA. VILKEN SUPERKRAFT SKULLE DU VILJA HA OCH VARFÖR?
Jag skulle vilja ha en kraft där man kunde färdas bakåt i tiden och rätta till alla dumheter man gjort och alla missförstånd som uppkommit.

FRÅGA FEM. NÄMN TRE SAKER DU VILL GÖRA INNAN DU TRILLAR AV PINN.
• Skriva en bok om egna upplevelser.
• Skulle vilja göra en konsert/uppträdande igen.
• Göra klar min uteveranda.

FRÅGA SEX. HUR KAN ORSA BLI ÄNNU BÄTTRE?
Jag tror det är viktigt ur en bondes synvinkel att vi ser till att inte bygga på åkermark. Det kan bli så att kommande generationer behöver marken för att odla på.

FRÅGA SJU. VEM BOLLAR DU ÖVER TILL?
Jag bollar over till Johan Daniels i Hansjö. Jag undrar hur en bra bonde tänker?