Litterär performancekonst i Orsa Kulturhus

Orsabördiga Ulla Timander bjuder den 21 november, tillsammans med Kåge Klang och Marie-Louise Zeisig, in till performanceupplevelsen Berättarröster – en afton i Orsa. Det blir en annorlunda kväll i Konsthallen på Orsa Kulturhus.

Ulla är född och uppvuxen i Orsa. Efter studentexamen och universitetsstudier började hon på teaterskola och jobbade sen på Riksteatern, svenska regionteatrar och länsteatrar. Ulla arbetade som skådespelerska första halvan av sitt yrkesliv, den senare halvan som sekreterare på teatervetenskapen vid Stockholms universitet. Som pensionär har Ulla återupptagit sitt konstnärliga skapande där hon bland annat målar och skulpterar.

– Det blir en annorlunda afton.

Nu är alltså Ulla aktuell med Berättarröster – en afton i Orsa. Trion som tidigare var en kvartett, Lars af Sillén medverkar ej vid denna turné, uppträdde 2017 med en liknande performance på Kulturbiennalen i Danderyd. Vi frågade Ulla vad besökaren kan förvänta sig.
– Marschallerna kommer att med fladdrande lågor välkomna er utanför Orsa Kulturhus. Inne i den vackra Konsthallen kommer det att vara nersläckt, men marschaller på batteri kommer med ett svagt sken lysa upp golvet och alla stolar som står huller om buller i salen.

Ulla berättar vidare att upplevelsen börjar redan under tiden besökarna tar plats.
– Marie-Louise improviserar vackra melodislingor och ackord på pianot under tiden man hittar en stol.

När alla har slagit sig ner i sina stolar, berättar Ulla, att läsningen tar sin start till toner av okarinor och andra spännande instrument.
– Marie-Louise, Kåge och jag kommer att läsa texter vi valt och som berört oss starkt, kortare stycken ur både världslitteratur och svensk dito från olika tider.

Den litterära stunden är avgiftsfri att uppleva och sker den 21 november klockan 19.00. Ulla hoppas att så många som möjligt tar tillfället i akt att uppleva något nytt.
– Det blir en annorlunda afton, alla är välkomna! Avslutar Ulla.

PERFORMANCEKONST är ett sorts utförande av en handling som ska upplevas i nuet. Konstformen utvecklades ur bildkonsten men har även anknytning till kroppsliga uttrycksmedel som teater och dans. Från början var konstformen ett ställningstagande mot konst i form av fasta objekt som till exempel målningar och skulpturer.

Text: Jonas Gustafsson, Orsakompassen.