KORRE: Mats Karner, 76 år.
SYSSELSÄTTNING: Pensionär och kompassenkorre i Slovakien och Armenien.
FAMILJ: Sambon Inger Skog.

I slutet av Maj satte sig jag och min sambo Inger och 23 andra skogsägare, de flesta från Dalarna, på ett plan med destination Armenien. Resan ordnades av Mellanskog. Under en lärorik och trevlig resa fick vi lära känna olika delar av sydöstra Armeniens skogsbruk. Stora delar av nord och sydöstra Armenien täcktes av skog. Men när Sovjetunionen föll samman i början av 90-talet skövlades skogarna eftersom träden var deras enda värmekälla. Olika projekt finns för att återbeskoga Armeniens skogsmarker, som vi besökte. Vid gränsen till Turkiet tronar det bibliska berget Ararat, 5137 meter över havet. Under Sovjetväldet sjönk vattennivån dramatiskt för att utvinna energi. Projektet pågår för att höja vattennivån. Vi besökte den del av skogen som anlades av Kung Khosrov II år 335 efter Kristus, så här kan man tala om gamla anor.

Fakta armenien

Armenien, formellt Republiken Armenien, är en republik i södra Kaukasien i Sydvästasien. Det är en inlandsstat som i norr gränsar till Georgien, i väster till Turkiet, i öster till Azerbajdzjan och i söder till Iran. I söder har Armenien även en gräns till den autonoma
republiken Nachitjevan, en exklav till Azerbajdzjan.

Armenien som statsbildning har en historia som sträcker till före vår tideräknings början, så småningom i form av det armeniska kungadömet. Genom historiens lopp har det haft varierande storlek. Som störst var det cirka 800 f. Kr. då det sträckte sig från Kaukasien till Medelhavet.

Huvudstad: Jerevan. Officiellt språk: Armeniska. Befolkning: Ca. 3 miljoner på en yta av 29 743 km².