DE GER DJUREN EN ANDRA CHANS

Andra Chansen Mora–Orsa är en förening som bildades 2017 med syfte att hjälpa djur som behöver hjälp. En del hemlösa, vissa som behöver ett nytt hem på grund av sjukdom eller annat. Orsakompassen träffade två av dem som jobbar i den ideella föreningen, Susanne och Johanna.

Några av fältvolontärerna på utbildning med kattbeteenderådgivare Susanne Hellman Holmström.

FÖRENINGEN BILDADES 2017 men arbetet med att ta hand om och placera behövande djur har pågått sedan 2012. Susanne, som då jobbade på en veterinärklinik, fick frågan om att hjälpa en veterinär som fått en avlivning bokad.
– Ofta ser inte ägare någon annan utväg när det handlar om allergier i familjen eller flytt till boende som inte tillåter husdjur. Vi var några tjejer som började med att hjälpa till att omplacera privatägda husdjur och att söka hem åt hittekatter.

NUMERA SAMARBETAR DE med både veterinär, polis och länsstyrelse när det gäller hemlösa och upphittade djur.
– Vi har tillstånd från Länsstyrelsen att bedriva verksamheten med katter och har nu sökt tillstånd för kaniner. Ibland dyker det upp vilda djur, dessa tar vi in och lämnar över till Viltjouren i Rättvik. Hittar man ett skadat, medtaget djur från det vilda ska man alltid ringa och rådfråga en viltrehabiliterare.

FÖR ATT DE SKA KUNNA fånga in hemlösa katter behövs det verktyg. Håv, olika burar, en hel del magkänsla och erfarenhet underlättar arbetet. Ofta är det tidskrävande och stort tålamod är en nödvändighet. I föreningen finns Fältgruppen, den består av omkring 30 volontärer som arbetar aktivt med transporter, infångande och veterinärbesök.
– Stödet från omgivningen är överväldigande. Folk skänker både begagnade katt-tillbehör, mat och pengar. På Ö&B i Mora och hos Djurläkarn i Orsa kan man lämna kattmat, leksaker och sand. Ibland ligger det en hälsning med bland gåvorna. Det värmer att få så många positiva och stöttande ord för ibland är det tungt. Speciellt när vi får in djur som lidit en längre tid och skyndsamt måste komma till veterinär. Medlemsantalet ökar stadigt och det ger förnyade krafter att orka arbeta vidare. Vårt mål är att starta ett katthem men då krävs det både pengar, tid och arbetskraft. Vi behöver mer av alla tre, säger Susanne.

Kattunge som är född ute, nu i varm och trygg hand.

Ekorre på väg till Viltjouren i Rättvik för vård.

DET ÄR MYCKET ARBETE som ligger bakom Andra Chansen. I nuläget har de 19 katter som har fått behandling, avmaskning och kastrering, som i väntan på ett nytt hem befinner sig hos olika jourhem. Orsakompassen träffade Johanna som har öppnat upp sitt hem för hemlösa katter.
– Jag tycker att alla djur förtjänar en andra chans, kan jag göra något för dem så självklart gör jag det.

JOHANNA HAR TVÅ EGNA KATTER och andra djur. Vega, en av de katter som Johanna tagit hand om, är numer en social och kelig katt som har acklimatiserat sig med både människor och djur.
– Vega var förvildad från början, hon är ett bevis på att det faktiskt går att få dem tama. Min uppgift som jourhem är att socialisera katten och nu är hon en i flocken. Annat vi gör är att skicka månadsrapporter där vi beskriver kattens framsteg och allmäntillstånd med mera. Det kostar mig inget – Andra Chansen står för allt, jag behöver bara ge min tid. Hade inte Andra Chansen funnits skulle inte Vega levt idag.

EN ANNAN SOM STÖTTAT Andra Chansen är Monica på Monicas Hundtrim i Orsa. Hon startade ”Företagsutmaningen” där hon uppmanade andra företag att bidra till föreningen med 500 kronor.
– Det var ett jättebra initiativ, det kanske är dags att vi drar igång det igen, konstaterar Susanne.

ANDRA CHANSEN SAMARBETAR med Solgläntan i Vallentuna och Kattfonden. Kattfonden skänkte Katt-almanackor förra året, till ett värde av 10.000 kronor, som föreningen fick sälja för att få in pengar. I år finns några av föreningens katter med på bild.
– Almanackan finns att köpa hos Djurläkarn i Orsa men den går även att beställa. Vi har också knåpat ihop små band som liknas vid Rosa Bandet, med texten ”Hemlös men inte hopplös”, avslutar Susanne.

Jenny Bergman, Orsakompassen.

Johanna och Vega.

Del i kattstugan/akuthuset.