Walk of Orsa

Anders Frelin

– Godtemplaren som släckte törsten åt skogsarbetarna.

Fryksåsgården, sedemera Fryksås Hotell. Foto: Gunvor Ahlberg.

Personalen på Frelins Nykterhetscafé. Foto: Anders Lind.

Få saker uppfattas nog så ”orsigt” – åtminstone bland oss orsabor – som Frelins. Framförallt förknippar vi det förstås med det tidigare fiket, numer matstället vid gränden som bär samma namn, Frelins gränd. Fram till början av 80-talet låg det ett tiotal meter längre västerut, vid Järnvägsgatan, i en av de träkåkar som skattades till förgängligheten vid centrumsaneringen för 40 år sedan. Hus förgår – men Frelins består. Ägarna har kommit och gått, men ingen har ens tänkt tanken att byta ut namnet.

För en äldre generation än min var Frelins den självklara mötespunkten. På övervåningen hade Orsas föreningsliv en naturlig mötesplats. På nedervåningen samlades vanligt folk över en fika. För min egen generation får jag väl ta på mig lite ära av att ha varit med att göra namnet ”odödligt” genom att tillsammans med Hellzephyrs fått en radiohit med låten ”Ta en kopp på Frelins”, en landsbygdsvariant på Lou Reeds ”Take a walk on the wild side”, fast med kaffe som starkaste drog. Vi kunde helt enkelt inte komma på något ställe med större förankring i Orsas gatuliv än – Frelins.

Och naturligtvis kommer källan till namnet från – Svärdsjö. Det var nämligen där Anders Frelin föddes 1870. Som så många andra entreprenörer lockades han till Orsa av den Klondykestämning som rådde i socknen under decennierna kring sekelskiftet 1900. Det fanns 7 000 skogsarbetare och rallare på Orsa-skogen. Deras arbete var hårt. Hårt arbetande människor blir törstiga. Så Anders Frelin startade Storå bryggeri för att släcka deras törst. Men Anders Frelin var också godtemplare, så det starkaste han tillverkade och sålde var svagdricka. Bryggeriet låg på Ön, vid Storån och Storå-bron, därav namnet. (Byggnaden revs 1982 efter att ha skadats i en anlagd brand.) Han såg också till att täcka marknaden nere i centrum och startade hotell och konditori på Järnvägsgatan. Namnet var förpliktande: Anders Frelins Nykterhetscafé och Privathotell. Spillde jobbarna på sig kunde de för övrigt tvätta sina kläder på Frelins tvätteri. Anders hade tänkt på såväl det inre som det yttre.

På 1930-talet hade den värsta lycksökar- och arbetarvågen lagt sig i Orsa, men Anders blev kvar. Nu blickade han mot bergen och den ökande turismen. 1932 anlade han Turistgården i Fryksås och ett utsiktstorn vid skidbacken. Från början hade den stora byggnaden bara åtta bäddar, men likafullt imponerade den. Den unga Bogg Anna Andersson som gick i femte klass i Bonäs skola skrev: ”Det har skett storverk i Fryksås under den gångna sommaren. Frelin har nämligen låtit bygga ett pensionat. Det invigdes under jul. En söndag nyligen var far, mor, morbror, bilkuna, Evert och jag dit för att se fäbodstället vintertid. Vi satte oss i bilen och körde åstad. Vi åkte inte ända fram till Fryksås utan stannade, där nya vägen tar slut. Där voro redan många bilar. Sedan gingo vi resten av vägen. Det var mycket folket på fäbodstället. Flera hade också skidor med. Vi togo in hos Lars Lundgren. Han var där för tillfället. När vi varit där inne i hans stuga en stund, sågo vi att det kom några bonäsare, som åkt med Axel Blom. Vi gingo till pensionatsgården. Frelin hade anordnat skidtävlan den dagen för att det skulle komma dit mycket folk, så han finge tjäna pengar av dom.”

Turistgården imponerade på många sätt. Det hade ”värmeledning, vattenledning, elektriskt ljus och slaskledning”. Fast Bogg Anna var inte odelat positiv till turismen. 1933 skriver hon i en annan uppsats: ”Utom Fryksås finns också andra Bonäsfäbodar såsom: Björka, Rädbjörka, Fyriberg, Vasselnäs och Vassler. Alla utom Fryksås och Björka äro fridfulla fäbodar. I stugorna i Fryksås bryta sig turister in ibland på vintern, tända upp eld och koka sig kaffe”.

Turistgården i Fryksås finns förstås kvar – numer som Fryksås Hotell.

Familjen Frelin etablerade sig snabbt i det som närmast kan beskrivas som Orsas societet. Den livslånga godtemplaren var en bra festfixare och i bildarkivet finns flera bilder där ”fabrikör Frelin” bjuder ut Orsas lärarkår på båttur, bjuder på fest vid stugan på Kansholmen, spelande kort i Våmhus osv. Han var kort sagt en medelpunkt i Orsas sociala liv. Det speglades också när han gick ur tiden den 30 juli 1943. Han hedrades med en storbegravning i Orsa kyrka och den gamla klyschan ”alla var där” tål att dammas av.

Janne Bäckman.

Nästa sten: Tommy Limby.

Frelins Nykterhetscafé och Privathotell. Foto: Anders Lind.

Anders Frelin vid ett härbre i Fryksås. Foto: Eric Borgert.