ADELSDAMEN som blev Skattungebo

Sommaren 1896. Den unga konstnärinnan och eleven Elsa af Kullberg vid konstakademien är på besök i Rättvik men det är inte slutstationen för hennes resa.

Elsa gjorde Skattungbyn till en av sina fasta punkter i tillvaron och skaffade sig förstås en egen Orsadräkt.

ELSA AF KULLBERG har skrivit till prästfrun Ellen Wigardt och frågat om hon och hennes make, pastor August Wigardt, skulle kunna tänka sig att för en tid ta emot en ung konstnärinna i sitt hem så att hon kunde utveckla sitt landskaps- och porträttmåleri i det fagra Skattungbyn som hon hört så mycket om.

ELSA FÅR NEJ. Men hon tar inte det som ett definitivt nej och nu står hon på bron till prostgården. Eller med hennes egna ord:

”Jag skrev till prästgården och frågade om de kunde ta emot en ung konstnärinna för någon tid, men fick nej till svar. Man jag ville absolut till Skattungbyn, så jag for dit ändå, inställde mig för fru Wigardt i prästgården och sa: Ser jag så farlig ut?”

Den företagsamma konstnärinnan blev kvar i ett och ett halvt år och Skattungbyn kom att bli en av hennes fasta punkter i tillvaron livet ut.

ELSA FÖDDES SOM ELSA CHARLOTTA SOFIA AF KULLBERG den första februari 1875. Som namnet antyder var hon av adlig börd men det var inte någon gammal adlig släkt.
Hennes farfar, kanslirådet och sedermera biskopen Anders Carlsson, adlades så sent som 1818 och tog sig namnet af Kullberg. Släkten hade då gjort en rejäl klassresa. Anfadern Anders Larsson var snickare och bondson från Helsingborg. Elsas pappa Herman var löjtnant och gift med Jenny Hickens från England. Jenny dog när Elsa var blott tre år, vilket kan vara en av anledningarna både till Elsas kringflackande liv och nära kontakt med brodern Artur, bland annat verksam som konsul i den gamla svenskstaden Stettin.

SOM VUXEN HADE ELSA i princip inget eget hem. Hon bodde ständigt inneboende hos vänner och bekanta, däribland paret Wigardt i Skattungbyn. Och senare präster i byn ”ärvde” sin inneboende, något man tydligen gjort med glädje. Elsa verkar ha haft det relativt knapert, men hon hankade sig fram och studerade i Paris, Rom och München. Hon ägnade sig åt såväl landskapsmålningar som porträtt och figurer. Det är som porträttmålare hon med all rätt blivit mest känd. Det är delvis ett resultat av att övning ger färdighet. Inte sällan betalade hon hyran där hon bodde för tillfället med att porträttera familjen. Elsa var skicklig. Att måla av ett ansikte kan man lära sig. Men Elsa hade förmågan att tränga in i personen hon avbildade. Inte för inte har hon under stundom nämnts i samma andetag som Anders Zorn. Men Elsa var ju kvinna och inte lika hårdhudad som Zorn. Båda hade Skattungbyn som ett smultronställe i den stora världen.

SKATTUNGBYN VAR SOM SAGT inte Elsa af Kullbergs enda fasta punkt. Ön Runö utanför Estlands kust var en annan. Runö var en utsatt ö. Där fanns ingen läkare och vintertid kunde man ofta inte ta sig dit. 1925 utbröt en stor influensa-epidemi samtidigt som man var isolerade från fastlandet. Elsa af Kullberg engagerade sig hårt för ö-borna och bombarderade vid det här tillfället och även senare så väl myndigheter som Svenska Sjömanskyrkan med uppfordrande brev och framställningar om hjälp av skilda slag. Hennes insatser renderade henne smeknamnet Runös ängel.

BRODERN ARTUR VAR KONSUL i bl. a. Stettin och den gamla huvudstaden i Svenska Pommern (efter 1815 i Tyskland och numer i Polen) blev en annan stadig hemvist. Här målade hon bl. a. en altartavla till Svenska Sjömanskyrkan, som tyvärr förstördes vid bombningar under andra världskriget.
I Stettin gjorde hon också 1915 den berörande tavlan Die Flucht, Flykten. Tavlan visar en familj på flykt från en brinnande stad och förtvivlan framgår av de flyendes ögon. Den ska ses mot bakgrund av det första världskriget som rasade vid tiden för tavlans tillkomst. Att Elsa betalade hyran med porträtt ska vi vara glada för. Få har i så hög grad bidragit till att skildra folklivet kring sekelskiftet och framåt som hon. Och alla porträtt var förstås inte betalningsmedel. Hon var genuint intresserad av människor, vilket framgår både i bilderna och i de böcker hon medverkat.

ELSA KOM ATT INSPIRERA många lokala konstnärer. Inte minst Johannes Hasmats som vittnat om detta. Den sista tiden av sitt liv tillbringade Elsa af Kullberg på Församlingsgården, nuvarande Kungshaga, där hon avled den 27 juni 1956, 81 år gammal.
2008 gjordes en mycket välbesökt minnesutställning med 60 av Elsa af Kullbergs verk i Skattungbyn, den fastaste av hennes fasta punkter i tillvaron.

Janne Bäckman.

Hennes första modeller i Skattungbyn blev de indelta soldaterna Blank och Spanjorn. Två profiler som enligt henne själv dessutom såg till att hon fick exercera mellan sittningarna. Elsa af Kullberg har fångat deras personligheter på pricken. ”Full i fan” är ett uttryck som dyker upp i tanken.

Elsa af Kullberg blev Orsa och Skattungbyn trogen hela livet. Hon gick bort på Församlingsgården 1956. Här syns hon och prästen Stig Sundelin utanför en av Orsas äldsta boningsbyggnader, Raskgården i Torsmo ca 1950.

En av Elsas mer berörande verk är Die Flucht, Flykten, skapad i Stettin 1915, under brinnande världskrig.

Under hennes ungdom blev Tallpärs Kisti avmålad av Anders Zorn som t o m friade till henne. När Elsa fångar henne är hon till åren kommen, tandlös och fårad, men fortfarande vacker på det där sättet  som bara åldern kan åstadkomma.

Elsa af Kullberg med brodern Artur, konsult i Stettin, där Elsa tillbringade åtskilliga år.