[19 oktober 2020]

Kjell kåserar

Älgjakt förr och nu. På 1800-talet var jakten förbehållen svenska staten och de stora markägarna, skogsfolket på landsbygden och i de avlägsna finnmarksbyarna hade ingen chans till någon laglig jakt …

[19 oktober 2020]

Sju frågor till Anne

Orsakompassen pratade med Anne Kasenene och ställde de välkända sju frågorna.

Jag är född i Östtyskland vilket jag tror har präglat mig …

[13 oktober 2020]

nummer sjutton

Min kolumn, Sju frågor, Aktuellt från Orsa kommun, Jakt-Oroskåpet, Kjell kåserar, Orsamålets abc och en massa snygga annonser.

[12 oktober 2020]

OROSKÅPET SKVALLRAR
OM EN
INTRESSANT JAKT

Vem har en crush på sin jaktpassgranne, vem gör avtryck och håller verkligen björnar 1,5 meters avstånd?

[30 september 2020]

Det här med älgar & jakt

Synen på det här med jakt i allmänhet och älgar i synnerhet engagerar många människor. Men såväl synen som engagemanget har verkligen varierat genom åren.

[29 september 2020]

Kjell kåserar

Från den lilla tjärnen Esttjärn öster om Åberga slingrar sig en liten rännil ned mot Grunuflots vattensjuka myrmarker och förenar sig med Såg- och Kvarnbäcken. Där bildas den egentliga Enån. En liten bäck har nu blivit en liten ”vassla” som sakta slingrar sig förbi de vattenslipade guldgula stenarna i bottengruset.

© ORSAKOMPASSEN 2020