[23 juni 2022]

midsommarnatten är inte lång …

”Oh, denna midsommarnatt vad den inspirerar till gammal hednisk naturdyrkan och vad den har lite gemensamt med bleka kristendomen. T.o.m. vår teologie professor Nathan Söderblom är en sannskyldig soldyrkare den natten. Han har vakat troget med mig och bara talat om vår gamla kult.”

[22 juni 2022]

Orsamålets abc – del 197

Ä wa upo nitto-undra-tjugutvå sö däm rajtt missmåss-stöndji fösst göndjön upo Gåmbölgardem joti Ossa.
Det var 1922 som de reste midsommarstången för första gången på Gammelgården i Orsa.

[22 juni 2022]

Midsommar-Oroskåpet

Vem får lov att ställa in sin resa pga apkoppor? Vem får en kallsup av femte vågen Covid? 

[21 juni 2022]

Sju frågor till Erik

Orsakompassen pratade med Erik Jönsson och ställde de välkända sju frågorna.

… när jag väl säger något är det ofta med innehåll.

[21 juni 2022]

Midsommarnumret

Min kolumn, Sju frågor, Aktuellt från Orsa kommun, Orsamålets abc, Bäckmans alster, Oroskåpet, Barnpyssel, Inskickat, Lokala matställen & kroppsterapeuter och en skrälldus snygga annonser!

[8 juni 2022]

Orsamålets abc – del 196

Ossmolslag djer mitji sö i roli. Millömå evörsätt wi nöga dikt a ossmoli.
Orsamålslaget gör mycket som är roligt. Ibland översätter vi en dikt till orsamål.

© ORSAKOMPASSEN 2022