[19 juni 2024]

Midsommar-Oroskåpet

Är du redo för midsommar?

[19 juni 2024]

Sju frågor till Tomas

Orsakompassen pratade med Tomas Karlsson och ställde de välkända sju frågorna.

Jag tycker att det behövs fler mötesplatser …

[18 juni 2024]

Midsommarnumret

Min kolumn, Sju frågor, Aktuellt från Orsa kommun, Orsamålets abc, En trädgård i Orsa – del två, Oroskåpet, Lokala hantverkare och en skrälldus med lokala och fina annonser.

[30 maj 2024]

Walk of Orsa
– Birgitta Lillpers

Att behärska språket och omvandla det till ordens musik med sin alldeles egna melodi. Den färdigheten har gjort Birgitta Lillpers till ett unikum inom Sveriges litterära värld och mer än nog motiverat hennes sten på Walk of Orsa.

[3 maj 2024]

Orsamålets abc – del 224

När vi samlas för att fira vårens ankomst brukar vi ofta få lyssna på ett tal till våren. I år hade Sörmedsjöns byförening sitt Valborgsfirande vid Kungshaga.

[2 maj 2024]

Walk of Orsa
– Orsa Besparingsskog

Nästa sten på Walk of Orsa är en skog. En stor och betydelsefull sådan. Det är helt enkelt så att Orsa inte hade varit vad det är utan Orsa Besparingsskog.

© ORSAKOMPASSEN 2024