[26 november 2019]

Sju frågor till anki

Orsakompassen träffade Anki Hedén och ställde de välkända sju frågorna.

Jag har gått mannekäng för Gunilla Pontén.

[26 november 2019]

nummer tjugoett

Min kolumn, Sju frågor till Anki, Aktuellt från Orsa kommun, artikel – ”Kallmoringen som högg i sten åt Milles – och Göring”, tävling med tyska-Sofia, Inskickat, kalender och snygga annonser!

[25 november 2019]

Black Week-Oroskåpet

Röda lappar och köp 3 betala för 2. Välkommen till Black Week. Gör du ett smart klipp eller kliver du rätt i en ekonomisk björnsax?

[25 november 2019]

Kallmoringen som högg i sten åt Milles

Högst upp på Ödarvsklitten finns det en sentens inhuggen i klippan. Det är bildhuggaren Ragnar Gilljam som ristat in orden ”Betraktom med vördnad den eviges verk”. Fast orden är inte hans. De kommer från Halvars Lars Larsson, folkskollärare från Kallmora, samma by där Gilljam växte upp.

[12 november 2019]

tom den siste i Usa som talar Orsamål

Orsamålsskribenten Eva reste till ”Orsabygderna” i Minnesota. Hon besökte Tom Coleman, 97 år, som är den siste i USA som fortfarande talar orsamål.

[12 november 2019]

Läraren som öppnade skolfönstret …

”Jag är en djefla man som kan göra många konster” lär August Strindberg ha sagt om sig själv. Den beskrivningen skulle kunna passa in på Per ”Maspappa” Wikner från Holen. Och en av dessa konster skulle komma att ha beröring med nämnda Strindberg.

© ORSAKOMPASSEN 2019

Stäng meny